איך מתגרשים בהסכמה?

איך מתגרשים בהסכמה

בני זוג אשר מעוניינים להתגרש בהסכמה, צריכים להגיש הסכם גירושין לאישור הערכאה השיפוטית המוסמכת (בית הדין הרבני או בית המשפט לענייני משפחה), על מנת לתת להסכם הגירושין תוקף של פסק דין מחייב. בכדי להגיע להסכם גירושין נכון וראוי, התפור כחליפה למידותיהם של בני הזוג, לצרכיהם, לצרכי ילדיהם ולטובת כל התא המשפחתי, הרי שהדרך הנכונה ביותר […]

גישור לפני גירושין

גישור לפני גירושין

בשנת 2016 נכנס לתוקפו החוק להסדרי התדיינויות בסכסוכי משפחה, הקובע כי בטרם הגשת תביעה לבית הדין או לבית המשפט לעניייני משפחה שעניינה סכסוך משפחתי, על הצדדים להגיש בקשה ליישוב סכסוך ולקיים 4 פגישות מהו"ת ("מידע, היכרות ותיאום") עם גורמים מקצועיים מטעם המדינה. באמצעות אותם גורמים מקצועיים, יוכלו הצדדים לנסות ולהגיע לפתרון חלופי של הסכסוך המשפחתי, […]