גירושין זה לא הסוף - זו רק ההתחלה

אנחנו צריכים להמשיך ולגדל ילדים ולמזער את הנזק שהפרידה עלולה לגרום להם. זה צריך להיעשות בשותפות דווקא עם האדם שהרגע בחרנו להיפרד ממנו.

למה גישור גירושין?

להליך של גישור גירושין יש יתרונות רבים לעומת החלופה המסורתית, שהיא ניהול הליך משפטי: 

שליטה בתהליך

בגישור גירושין הצדדים נמצאים בשליטה מלאה על התהליך, והסכם הגישור מבוסס על הסכמה מלאה שלהם. בהליך משפטי, מי שמכריע, הוא השופט (או הדיין בבתי דין רבניים), וההכרעה לא תלויה ברצון הצדדים.

עלויות

הבדל ענק. הליך גישור גירושין ממוצע יעלה 5,000 – 15,000 ₪ לשני הצדדים ביחד. הליך גירושין משפטי יעלה כ-50,000 ₪ לכל צד בנפרד.

פגיעה בילדים

בהליך משפטי, הצדדים נמצאים בהגדרה ביחסי יריבות, שאפשר לראות כבר בשם ההליך ( X נ' Y), עובדה המשליכה גם על הילדים, שנדרשים לעיתים "לבחור צד". בהליך גישור, הצדדים הם שותפים לתהליך, והפגיעה בילדים מינימלית.

ביורוקרטיה

הליך הגישור גמיש ונטול ביורוקרטיה. ההליך המשפטי עמוס בביורוקרטיות והליכים פרוצדורליים.

בלתי אמצעיות

הליך הגישור מבוצע ע"י הצדדים עצמם, בליווי המגשר. ההליך המשפטי מנוהל ע"י עורכי דין, שהאינטרסים שלהם לא תמיד חופפים את אלה של הצדדים.

זמינות ומשך ההליך

פגישות הגישור נקבעות ע"פ פניות הצדדים. הליך משפטי תלוי בלו"ז בתי המשפט. בהתאם לכך הליכי גישור קצרים יחסית, והליכים בבתי משפט עלולים להתארך ולהימשך גם מספר שנים.

חשאיות

הליך גישור גירושין מוגן בחובת סודיות ומוטל עליו חיסיון, כך שרק המגשר והצדדים מודעים לתוכנו. בהליך משפטי, כל עובר אורח שמזדמן לאולם הדיונים, וכמובן עובדי בית המשפט ומשרדי עורכי הדין, חשוף למידע רגיש של הצדדים.